top of page

ÞJÓNUSTA

Image by Helloquence

BÓKHALD

 • Passa upp á fylgiskjöl og færa skipulega í möppur

 • Reikna laun, gera launaseðla og passa upp á skil á staðgreiðslu og launatengdum gjöldum

 • Uppgjör á virðisaukaskattstímabilum á réttum tíma og skil á skýrslum til yfirvalda

REIKNINGSSKIL, GERÐ ÁRSREIKNINGA OG SKATTFRAMTALA

 • Lokafærslur vegna reikningsskila

 • Stemma af bókhald við bankareikninga, kreditkort, lánardrottna, viðskiptamenn og Skattinn

 • Skil á launamiðum, verktakamiðum, hlutafjármiðum ofl

 • Gerð og skil ársreikninga og árshlutareikninga

 • Gerð og skil skattframtals

Image by Tyler Franta
Calculator

SKATTFRAMTAL FYRIR EINSTAKLINGA

 • Gerð og skil skattframtala fyrir einstaklinga og hjón, bæði sem eru í rekstri og ekki í rekstri

 • Aðstoð við kærur/leiðréttingar vegna álagningar eða áætlunar

RÁÐGJÖF FYRIR LÖGAÐILA OG EINSTAKLINGA

 • Aðstoð við stofnun og slit félaga

 • Aðstoð við kærur/leiðréttingar til Skattsins

 • Samskipti við skattayfirvöld

 • ​Ýmis ráðgjöf varðandi bókhald, fjármál og rekstur

Men with Calculator
Þjónusta: Services
bottom of page